Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của Quý khách rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cụ thể việc Công ty Elshowdedodo sẽ thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách khi nhận được qua trang web có địa chỉ http://www.elshowdedodo.com
“Thông tin cá nhân” là tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan tới Quý khách (bao gồm nhưng không giới hạn trong tên Quý khách, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ nhà, mật khẩu và địa chỉ IP – địa chỉ nhận dạng máy tính của Quý khách khi truy cập internet) được chúng tôi thu nhận thông qua việc Quý khách truy cập hoặc sử dụng Website.

Việc truy cập và sử dụng Website của Quý khách (bao gồm cung cấp thông tin cá nhân) chỉ ra sự chấp thuận của Quý khách đối với việc xử lý và truyền tải thông tin các nhân của Quý khách theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Để phục vụ Quý khách được tốt hơn, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi khuyến khích Quý khách truy cập website thường xuyên để chúng tôi có thể thông báo các thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư này.

1. Thu thập và sử dụng
1.1 Chúng tôi có thể thu thập những thông tin sau khi Quý khách truy cập Website:
(a) Các số liệu thống kê web ẩn danh thu thập được khi Quý khách truy cập trang web.
(b) Các thông tin Quý khách cung cấp có chủ ý cho chúng tôi khi (i) đăng ký sản phẩm (ii) Đăng ký để nhận thông tin sản phẩm, (iii) tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp như khuyến mại trực tuyến, khảo sát và bốc thăm may mắn, và/hoặc (iv) gửi câu hỏi, cung cấp phản hồi, liên hệ hoặc yêu cầu thông tin từ chúng tôi, (v) thực hiện giao dịch trên website

1.2 Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách từ những đơn vị khác trong công ty Elshowdedodo cũng như bên thứ ba có quyền hợp pháp để chuyển thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong nhà cung cấp, đại lý, nhà phân phối chính hãng và nhà bán lẻ.

1.3 Quý khách chấp thuận cho chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để
(a) giám sát, điều chỉnh, đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi ;
(b) cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng theo yêu cầu của Quý khách;
(c) mời Quý khách tham dự các cuộc thi và thực hiện các khảo sát;
(d) and gửi các thông tin tiếp thị, nâng cấp dịch vụ và khuyến mại đặc biệt theo yêu cầu; và
(e) ngăn chặn những hoạt động bị cấm hoặc phạm pháp và/hoặc tuân thủ các Điều khoản sử dụng.

1.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi nhập giữ liệu phát sinh trong quá trình đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân.

2. Cookies
2.1 Một “cookie” là một đoạn dữ liệu được gửi từ trình duyệt của Quý khách. Trình duyệt của bạn có thể lưu trữ nó trong hệ thống dựa trên các cài đặt của Quý khách cho trình duyệt. Cookies thu thập thông tin về hệ thống vận hành bao gồm nhưng không giới hạn bởi, loại trình duyệt, địa chỉ IP.

2.2 Website đôi khi sử dụng cookies để tăng cường khả năng cung cấp thông tin và dịch vụ, và để điều hướng website thuận tiện hơn. Website không sử dụng cookies để thu thập thông tin các nhân của Quý khách trừ trường hợp Quý khách chấp thuận cung cấp những thông tin này trước đó.

2.3 Quý khách có thể lựa chọn điều chỉnh trình duyệt để thông báo khi quý khách nhận một cookies, cho phép quý khách quyết định có chấp nhận cookies đó hay không. Ngoài ra quý khách có thể lựa chọn từ chối tất cả cookies. Tuy nhiên xin lưu ý, nếu quý khách từ chối nhận cookies, có thể quý khách không thể sử dụng các chức năng sẵn có trên Website.

3. Truy cập, hiệu đính và thu hồi sự chấp thuận
3.1 Chúng tôi cung cấp cho các cá nhân qyền truy cập vào thông tin các nhân của mình khi chúng tôi tìn rằng điều này là cần thiết, bao gồm trường hợp quý khách có quyền truy cập và xem lại các thông tin các nhân theo các luật và quy định về quản lý dữ liệu và quyền các nhân hiện hành. Nếu quý khách muốn truy cập, cập nhật hoặc thu hồi sự chấp thuận đối với việc sử dụng thông tin các nhân mà quý khách cung cấp cho Website, hoặc có bất kỳ yêu cầu liên quan tới xử lý thông tin này, xin vui long liên hệ chúng tôi theo chi tiết.

Shares 0

Chuyên cung cấp các sản phẩm inox màu